Lỗi font trên IE

Trong một dự án gần đây mình có build template và gặp vấn đề về font trên IE.

 

Trên các trình duyệt khác như Chrome, Firefox, Safari thì ok hết, thậm chí mình down cài đặt bản IE 9 Standard cũng chạy ngon nhưng khi cài đặt IE 11 và test lại với các mode: IE9, IE10, IE11 đều bị lỗi như trên.

Các loại font này không có đủ quyền để cài đặt cho trang web hiện tại nên ta cần phải lấy được quyền hoặc license cho việc nhúng font vào web. Nếu bạn cũng gặp lỗi này, hãy thử dùng embed để fix thử font nhé. Tuy nhiên nên cẩn thận khi dùng trong dự án thật, vì nó có thể liên quan đến vấn đề bản quyền của font.

Cách fix:

  • Download embed và đưa vào folder font
  • Mở command line của windown lên và vào tới thư mục mà bạn để file embed.exe và font
  • Sau đó chạy dòng lệnh embed.exe fontfilename.ttf
  • File fontfilename.ttf đã được sửa lại, bạn hay dùng file đó để test lại nhé

Lưu ý: File embed này chạy trên windown nhé, và nếu bạn chạy file mà bị lỗi trên Win7 64 thì copy sang máy có Win7 32 để chạy nhé.