Skip to content

Open source Chakra JavaScript engine

Vào ngày 05-12 vừa qua Microsoft đã công bố họ sẽ đưa Chakra Javascript engine của họ lên GitHub như một mã nguồn mở vào tháng tới (01/2016) theo giấy phép của MIT. Repository trên GitHub này sẽ có tên là ChakraCore.

Vào ngày 05-12 vừa qua Microsoft đã công bố họ sẽ đưa Chakra Javascript engine của họ lên GitHub như một mã nguồn mở vào tháng tới (01/2016) theo giấy phép của MIT. Repository trên GitHub này sẽ có tên là ChakraCore.

ChakraCore will be available in January on GitHub

ChakraCore bao gồm các thành phần chính của Chakra engine mà được sử dụng cho Edge Browser của Microsoft.

Cũng như nhiều nhà cung cấp lớn khác, Microsoft tự tạo ra 1 JavaScript engine riêng vào năm 2008 khi mà các ngôn ngữ lập trình ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với các ứng dụng (đặc biệt là web đang phát triển mạnh).
Microsoft đã ứng dụng Chakra trong nhiều ứng dụng của Window, Xboxes, phones, OS.

Trên bảng đánh giá hiệu suất, Microsoft đã khẳng định rằng Chakra nhanh hơn các engine khác của Chrome và Firefox cũng như chính trình duyệt của Microsoft – IE 11 browser. Với việc phát hành bản Window 10 vào đầu năm nay, chakra không chỉ được tối ưu hóa để tăng tốc độ cho các trang web mà hiệu suất của nó còn tăng gấp đôi khi được đánh giá dựa trên 1 số tiêu chuẩn Javascript chính(được đưa ra bởi các nhà cung cấp trình duyệt khác).

Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở bài viết này
ChakraCore phát hành vào tháng 1 tới mới chỉ có thể sử dụng cho Windows, nhưng vẫn có kế hoạch để phát triển và hướng nó tới nhiều nền tảng khác. Sau khi đưa ra Repository này, Microsoft sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc sử dụng ChakraCore.

“The community is at the heart of any open source project, so we look forward to the community cloning the repository, inspecting the code, building it, and contributing everything from new functionality to tests or bug fixes” – Microsoft

Hi vọng ChakraCore sẽ được chào đón và phát triển mạnh bởi cộng đồng, giúp developer có thêm nhiều tùy chọn và hướng phát triển hơn trong việc phát triển ứng dụng Web.

Published inCodingFrontend

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *