Cài đặt nginx, php, mysql trên ubuntu

Làm thế nào để cài đặt được nginx, php, mysql trên ubuntu? Chỉ với vài câu lệnh đơn  giản bạn sẽ thiết lập được 1 môi trường code php với cơ sở dữ liệu Mysql, chạy trên server Nginx.
Continue reading