Tìm hiểu về OOCSS

Object Oriented CSS là phương pháp viết CSS theo hướng đối tượng. Qua đó chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn trong việc style, có thể tái sử dụng code, hạn chế việc lặp lại các đoạn code, dễ dàng nâng cấp và bảo trì hơn …
Continue reading